top of page

Sınav Kaygısı

SINAV KAYGISI NEDİR?

Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek

bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen

bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine

yol açan yoğun kaygı durumudur.

Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi öğrenmeye, bir amaç edinmeye

motive eder. Faydalı olmayan yüksek ve aşırı kaygıdır. Aşırı sınav kaygısı başarısızlığa

neden olur. İstenilen kaygı orta düzey kaygıdır.

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

1- Felaket yorumları içeren düşünceler, unutkanlık, dikkati toplayamama, konuları

hatırlamakta güçlük gibi zihinsel belirtiler.

2- Gerginlik, sinirlilik, karamsarlık korku hali, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik,

çaresizlik ve heyecan gibi duygusal belirtiler.

3- Kaçma (ders çalışmayı bırakma, sınavı yarıda bırakma) kaçınma (ders çalışmayı

erteleme, sınava girmeme) gibi davranışsal belirtiler.


SINAV KAYGISININ NEDENLERİ


1-Zamanı Etkin Kullanamama;

Sınava çalışmaya geç başlama konuların yetiştirilememesi veya erken başlanmasına

karşın zamanı etkin kullanılması nedeniyle konuların yetiştirilememesi, konu tekrarın

yapılamaması kaygıyı artırır.


2-Yanlış Ders Çalışma Alışkanlıkları;

Plansız ve programsız ders çalışmak başarısızlığın en önemli kaynağıdır. Kişinin

motivasyonunun düşmesine neden olur.


3-Mükemmeliyetçilik Düşüncesi;

Yaptıklarının, en iyisi ve hiç hatasız olması gerektiğine inanan kişinin kaygı düzeyi

yükselir.


4-Başarısızlık Korkusu;

Başarısız olma korkusunu yoğun yaşayan bireylerin, kendilerine olan güvenleri azalır ve kaygı düzeyi yükselir.


5- Sınava Çok Fazla Anlam Yüklenmesi;

Kişinin potansiyellerine uygun olmayan amaç belirlemesi ya da sınavı kendini

kanıtlayacağı bir platforma dönüştürmesi de kaygı düzeyini yükseltir.


6- Aile Baskısı;

Ailelerin çocuklarından çok fazla beklentisinin olması ve çocuğun bunları

Gerçekleştiremeyeceği düşüncesi de kaygı düzeyini yükseltir.SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI