top of page

IELTS, İngilizce bilginizi konuşma, yazma, okuma ve dinleme üzerinden ölçen bir sınavdır. Tüm dünyada geçerlidir.

IELTS Puanlama Sistemi

9 bant skoru


IELTS, adaylara maksimum 9 olacak şekilde yarım bantlar halinde ilerleyen skorlar verir. İngilizce eğitim verilen bir lisans programına başlamak için çoğu üniversite tarafından istenen
bant skorudur. 6 veya 5.5 bant skoru ile öğrenci kabul eden bölüm sayısı az değil. Yurt dışında doktorluk için 7 veya 7.5 bant skoruna yükselmeniz istenir. Göçmenlik başvurusu için ekstra puan toplamanız gerekiyorsa 8 bant skoru istenebilir.

Skor Yuvarlama Sistemi


Sadece 6, 7 veya 8 gibi tam bantlar üzerinden puan verilmez. 6.5 ve 7.5 gibi ara skorlar da verilir.
Reading ve Listening bölü
mlerinden 7, Speaking ve Writing bölümlerinden 6 alırsanız overall skor 6.5 olur. Hepsine toplayıp dörde bölünce 6.5 çıkıyor (26/4=6.5)


Fakat, 1 tane 7, 3 tane 6 aldığınız zaman da overall skor 6.5 oluyor. Bölme işlemi sonucunda ortaya çıkan .25 veya .75 kesirleri bir üst banta tamamlanıyor. (25/4=6.25 yani 6.5)

IELTS Skor İtiraz


Ücret karşılığında sınav skoruna itiraz etme şansınız var. Skor değişikliği yaşandığı takdirde tamamı iade ediliyor. Reading ve listening için itirazın anlamı yok, fakat writing ve speaking için gerekli olabiliyor.

Academic Reading Bant Skorları


40 soru içerir. General reading testine göre daha zordur, fakat daha az doğruyla daha fazla puan alırsınız.
9 bant skoru: 39-40 doğru
8.5 bant skoru: 37-38 doğru 8 bant skoru: 35-36 doğru
7.5 bant skoru: 33-34 doğru 7 bant skoru: 30-32 doğru
6.5 bant skoru: 27-29 doğru 6 bant skoru: 23-26 doğru
5.5 bant skoru: 19-22 doğru 5 bant skoru: 15-18 doğru
4.5 bant skoru: 13-14 doğru 4 bant skoru: 10-12 doğru


General Reading Bant Skorları


40 soru içerir. Akademik sınavdan daha kolaydır ama eşdeğer bant skoru için daha fazla doğru yapmanızı gerektiriyor.

9 bant skoru: 40 doğru
8.5 bant skoru: 39 doğru 8 bant skoru: 37-38 doğru
7.5 bant skoru: 36 doğru 7 bant skoru: 34-35 doğru
6.5 bant skoru: 32-33 doğru 6 bant skoru 30-31 doğru
5.5 bant skoru: 27-29 doğru 5 bant skoru: 23-26 doğru
4.5 bant skoru: 19-22 doğru 4 bant skoru: 15-18 doğru

Listening Bant Skorları


40 soru içerir. Akademik ve Genel sınav için ortaktır. 9 bant skoru: 39-40 doğru
8.5 bant skoru: 37-38 doğru 8 bant skoru: 35-36 doğru
7.5 bant skoru: 32-34 doğru 7 bant skoru: 30-31 doğru
6.5 bant skoru: 26-29 doğru 6 bant skoru: 23-25 doğru
5.5 bant skoru: 18-22 doğru 5 bant skoru: 16-17 doğru

4.5 bant skoru: 13-15 doğru 4 bant skoru: 11-12 doğru

Writing Puanlama Yöntemi


Writing 2 bölümden oluşuyor: Task 1 ve Task 2. Skorunuzun üçte biri grafik analizi (akademik) veya mektup (genel) performansınıza göre veriliyor. Geri kalan 2/3 puan, serbest yazı (essay) kalitesine göre belirleniyor. İkisi orantılı olarak toplandığında writing skoru ortaya çıkıyor.
Writing puanlama, her biri eşit öneme sahip olan 4 ayrı kategori üzerinden yapılıyor: konu gelişimi, cümleler arası ahenk, gramer ve noktalama, kelime kullanımı.

Speaking Puanlama Yöntemi


4 ayrı alan üzerinden puanlanırsınız: akıcılık ve tutarlılık, telaffuz, kelime, gramer. Her birinin değeri eşittir. Pek akıcı konuşamasa da telaffuz sayesinde puanı yükselen adaylar olduğu gibi, telaffuzu zayıf olsa da kelime ve gramer hakimiyetiyle puan yükselten adaylar var.
Akıcılık ve tutarlılık aynı anda puanlanıyor ve hangisi daha kötüyse ona göre skor veriliyor.


Academic ve General versiyon arasında tercih


Yurtdışında eğitim almak istiyorsanız IELTS Academic versiyona katılmak zorunda kalacaksınız. Göçmenlik ve çalışma izni içinse böyle bir zorunluluk yok; Academic ve General versiyon arasından istediğinizi tercih ediyorsunuz.

IELTS General daha kolay


Tercih hakkına sahip olan adaylar, genellikle daha kolay göründüğü için General versiyonu tercih ediyorlar. Haksız sayılmazlar; general testin bazı bölümleri daha kolay. Görece kolay olan bu farklılıklar hangi bölümlerde karşımıza çıkıyor inceleyelim:
Listening ve speaking bölümleri tüm adaylar için ortak. Academic veya General seçmiş olmanız fark etmiyor. Listening testinin ilk 2 bölümü General esintisi içerirken, son 2 bölüm Academic özellikler taşıyor. Speaking testinde ise yine ilk 2 bölüm General versiyona, son bölüm ise Academic teste yönelik görevler içeriyor.

Grafik analizi yerine mektup


En büyük farklılık Writing bölümünde karşımıza çıkıyor. Akademik sınavda ilk writing görevi grafik analizi içeriyor ve çalışılması gereken konu sayısı çok fazla. Bar, sütun, pasta, çizgi, tablo, harita, süreç vb. grafik türlerini analiz etmeniz gerekiyor. Hepsini öğrenmek vakit alıyor. General sınavda ise ilk writing görevi mektup yazmak. Informal, semi-formal veya formal bir mektup yazıyorsunuz. Daha resmi kalıplarla cümle kurmayı öğrenmek, grafik analizine nazaran daha aşılabilir bir engel.

Görece basit essay konuları


Essay soru türleri değişiklik göstermiyor. Agree disagree, discussion vb. görevler her 2 grubun da karşısına çıkıyor. Fakat, IELTS General Writing Task 2 konuları hakkında bolca fikir sahibi olma ihtimali daha yüksek. Bazı akademik essay soruları donup kalmanıza yol açabiliyor. Akademik versiyon, genel kültürünüzün daha iyi olmasını gerektiriyor.

Kolaydan zora reading soruları


General reading soruları belirgin bir şekilde kolaydan zora doğru ilerliyor. Özellikle ilk bölümdeki metinler başlangıç seviyesi İngilizcenin biraz üstü. Aşama aşama zorlaşıyor. Akademik okuma metinleri de bir nevi kolaydan zora ilerliyor, ama bu kelime gramer kalıplarından ziyade konuya aşina olma durumu üzerinden gerçekleşiyor. Yani ilk makale de zor ama hakkında fikir yürütmek son makaleye nazaran daha kolay.

Reading puanlama farkına dikkat


General ve academic reading testlerinde 40 soru var. Akademik versiyonda 23 doğru ile 6 bant skoruna ulaşırken, genel versiyonda 6 için 30 doğru gerekiyor. Sorular ve metinler daha kolay ama maalesef aynı puan için daha fazla doğru gerekiyor. Yine de general versiyon tercih edilebilir, çünkü en azından sınavda bunalmazsınız. Metinler ve sorular daha sade.
 

Bilgisayarlı IELTS vs. Normal IELTS


Klavye kullanmak veya uzun süreler boyunca ekrana bakmak konusunda bir problem yaşamadığınız takdirde Bilgisayarlı IELTS’i tercih etmenizi öneririm. Kağıt odaklı versiyona göre avantaj sayısı oldukça fazla.

Reading metni ve soruları yan yana


Bulunmaz bir nimet. Her akademik IELTS okuma metni en az 2 sayfa. Sorular da genellikle 2 bazen 3 sayfaya yayılıyor. Sürekli sayfalar arasında gezinmek dikkat dağıtıyor ve kısa süreli hafızanın sınırlarını zorluyor. Bilgisayarlı sınavda makale metni ve sorular yan yana. Aynı anda hiç zorlanmadan karşılaştırma imkanı daha az çabayla soru çözmenize olanak sağlıyor.

Cevapların otomatik olarak kaydedilmesi


Bilgisayarlı sınavda cevap anahtarıyla uğraşmıyorsunuz. Her seçim zaten otomatik olarak kaydediliyor. Bu, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de hafif de olsa üzerinizdeki baskıyı azaltıyor.

Ekranın highlight edilebilmesi


Reading metinlerini renklendirme imkanı mevcut. Aynı önemli yerlerin altını çizmek gibi. Ayrıca ekranın istediğiniz yerine not alabiliyorsunuz. Üstüne zaten kalem kağıt veriliyor. Eksiği yok, fazlası var.

Writing düzeltme yapma imkanı


Araya cümleler eklemek, bazı cümlelerin yerini değiştirmek, kelime ve gramer yapısını farklılaştırmak vb. bir çok olanak bilgisayarlı sınavda. İsterseniz paragrafların yerini bile değiştirebilirsiniz. Ben, mesela essay yazarken aklıma daha iyi bir fikir gelince baskın fikri yukarıya taşıyorum. Kağıt üzerinde böyle bir şeyi uygulayabilmek pek kolay değil.

 

Writing kelime sayımı


IELTS writing kelime limit başka bir stres unsuru. Kağıt üzerinde göz kararı kelime saymak mümkün ama limitin tek bir kelime bile altında kalsanız ceza yiyorsunuz. Ekranda ise kelimeler otomatik olarak sayılıyor ve canınızı sıkan başka bir potansiyel problemden uzak durabiliyorsunuz.

 

Klavye ile yazarken daha az yorulmak


Düzenli bir şekilde kağıt kalem kullanan biri değilseniz, bir süre sonra yorulduğunuzu hissedersiniz. Bu kaçınılmaz. Klavye ile yazmak çoğu kişi daha hızlı ve pratik. Ayrıca, el yazısı pek iyi olmayan kişileri de göz ardı etmeyelim. Yazınızın net olmaması hanenize eksi puan olarak işleyebilir. Baskı altındayken bir de okunaklı yazmaya çalışmak ayrı bir stres kaynağı.

 

Sonuç açıklanma süresi


Bilgisayarlı IELTS sonuçları genellikle 4 gün içerisinde açıklanıyor. 4 iş günü bile değil, bildiğiniz 4 gün. Kağıt odaklı versiyonun sonuçları için 13 iş günü beklemek zorundasınız. Aradaki fark muazzam. Teknoloji, bürokratik engelleri hızlı bir şekilde aşmaya izin veriyor.

 

Sınav sıklığı


Bilgisayar odaklı IELTS, özellikle büyük şehirlerde sürekli yapılıyor. Her hafta 3-4 kez sınava girme şansınız var. Kağıt odaklı versiyonda en iyi ihtimalle 2 haftada 1 kez sınava girme şansınız var. İstanbul ve Ankara dışındaysanız süre daha da uzar.
 

IELTS Denklik Puanları


Cambridge (IELTS Academic), Pearson (PTE Academic) ve ETS (TOEFL iBT); ölçme değerlendirme sürecini çok farklı şekilde ele alıyorlar. Ama her biri işini inanılmaz etkili bir biçimde yürütüyor. Farklı yollardan gidip aynı sonuca ulaşırlar. Örneğin, IELTS sınavına girip 7 aldığınızda TOEFL veya PTE’de aldığınız puan beklenen aralığın dışına pek çıkmıyor. (Muhtemelen) işbirliği halinde değiller ama ortaya çıkan sonuç her biri adına oldukça güvenilir.

 

Kolay veya zor değiller


Bu tür sınavlarda amaç, kolay veya zor sorular hazırlamak değil, farklı İngilizce düzeyine sahip adayların her seferinde benzer sonuçlar almasını mümkün kılmaktır. Bu yüzden IELTS kolaymış TOEFL zormuş gibi düşünmek anlamsız. IELTS 6.5 alanlar TOEFL sınavında genellikle 80 civarında alıyor. Sapma pek fazla olmuyor. Birinde neyseniz ötekisinde de hemen hemen aynı oluyorsunuz.
 

IELTS ve TOEFL farkı


Okuduğunu anlama, evrensel prensiplere dayanıyor olmasına rağmen, ETS (TOEFL) ve Cambridge (IELTS) farklı yöntemler vasıtasıyla adayları test ediyor.

 

Makale seçimi


IELTS popüler bilim konularına öncelik vermekteyken, TOEFL tamamıyla üniversite ders konularına bel bağlıyor. TOEFL, Amerikan tarihini bir şekilde sorulara entegre ediyor, ama IELTS bu konuda tarafsızlığını koruyor. IELTS açısından herhangi bir kültürel dayatma söz konusu değil.
 

Kelime zorluğu


TOEFL konuları tamamıyla üniversite ders konularına dayandığı için kelimeler daha zorlu olabiliyor. IELTS bu anlamda daha insancıl bir yaklaşıma sahip.
 

Soru takibi


TOEFL soruları yönerge açısından çok net. Hangi soru için makalenin hangi kısmına odaklanmadığınız gerektiği açıkça işaret ediliyor. Ama IELTS sınavında resmen ava çıkmak zorundasınız. Soruyu cevaplamak kadar, hangi sorunun nerede geçtiğini bulmaya vakit ayırmanız gerekiyor.

Soru türleri


TOEFL sadece çoktan seçmeli sorulardan faydalanıyor. Başka yok. Sadece 1 tane. Çıkarım, gerçek vb. ayrımlar var ama yine de tek bir soru türü var. IELTS ise başlık eşleştirme, boşluk doldurma, true false, çoktan seçmeli gibi 10+ soru türüne sahip. Dolayısıyla, IELTS reading sınavına adapte olmak biraz daha fazla vakit alır.

Soru sayısı


IELTS her zaman 3 makale ve 40 soru barındırıyor. TOEFL ise standart olarak 3 makale ve 30 soru içeriyor. Fakat, TOEFL sınavında bazen ekstra 1 makale çıkıyor ve soru sayısı IELTS ile eşitleniyor.
Kelime ve anlama açısından IELTS biraz daha avantajlı ama soruların nerede geçtiğini bulmak için harcanan süre bu avantajı yok ediyor. 2 sınav arasında karar vermeniz gerekiyorsa bu muhtemelen reading üzerinden yapılmamalı.

British Council veya IDP


IELTS, 3 farklı kuruluş tarafından organize ediliyor: Cambridge University Press, British Council, Avustralya Göçmenlik departmanı (IDP). Cambridge; sınav sorularını hazırlamakla mükellef iken, IDP ve British Council ise farklı ülkelerde sınavı uygulama ve puanlandırma görevini üstlenmiş durumda.Sınava dilerseniz IDP, dilerseniz British Council bünyesinde katılabilirsiniz. Başvuru yapacağınız kurum tarafından aksi belirtilmedikçe geçerlilik açısından bir fark yok.

IELTS sınav formatı & Soru zorluğu


Soru kalitesi, zorluğu vb. hiçbir açıdan fark yok. Soru hazırlama görevi ikisine de ait olmadığı için dilediğiniz kuruluşu tercih edebilirsiniz. Kaldı ki aynı sorular, farklı tarihler ve sınav merkezlerinde (muhtemelen) ortak olarak kullanılıyor. 140+ ülke ve binlerce test merkezi için her sınavda yeni soru üretmek aşırı pahalı olur. IDP veya British Council fark etmeksizin, benzer zorlukta bir IELTS sınavına gireceğiniz garanti.

IELTS sınav ücreti


IELTS test ücreti; ülkelere göre biraz farklılık gösterse de, aynı ülke içerisinde farklılık göstermiyor. IDP veya British Council sınav ücreti aynı olacak.

IELTS puanlama


British Council writing puanı açısından çok cimri, IDP speaking puanını bol veriyormuş gibi mitlere inanmak anlamsız. IELTS puanlama sistemi standart ve sınav görevlileri bu konuda gerekli eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlıyorlar. Writing ve speaking, açık uçlu sorular barındırdığından dolayı tabi ki insan kaynaklı hatalar, farklı yorumlar söz konusu olabiliyor, ama bunun IDP ve British Council ile alakası yok. Gerektiği takdirde itiraz hakkınız saklı.


IELTS test merkezi sayısı & Sınav sıklığı


Türkiye bazında konuşacak olursak British Council daha uzun süredir faaliyet gösteriyor. Marka bilinirliği açısından daha ön planda, dolayısıyla daha fazla talep görüyor. Fakat, şehir ve tarih açısından ikisi arasında bir fark olduğunu söylemek anlamsız. Hem IDP hem British Council ya bulunduğunuz şehirde ya da yakın komşuların bir tanesinde mutlaka hizmet sağlayacaktır.

Speaking examiner ve aksan farkı


Her 2 kuruluş da ana dili İngilizce olan veya bu yeterliliği sınav yoluyla ispatlayan görevlilerle çalışıyor. IDP bünyesinde İngiliz aksanı, British Council bünyesinde Avustralya aksanı ile karşılaşabilirsiniz. Konuşmanın çoğunu siz yapacağınız için bunun da pek önemi yok aslında. Sorular kısa, net, anlaşılır. Gerektiğinde tekrar için yardım isteme şansınız var.

IELTS itiraz


Burada minik de olsa bir farklılık ortaya çıkabiliyor. Bir taraf Avustralya doları üzerinden fiyat belirlerken, diğeri İngiltere para birimi olan sterlini dikkate alıyor. Ama aradaki fark yok denecek kadar az. Zaten itiraz sonucunda skorunuz değişirse paranızın tamamı iade ediliyor.

IELTS elektronik skor gönderimi


Bu açıdan IDP öne çıkıyor. British Council ile IELTS skorunuz maksimum 10 tane kuruluşa elektronik olarak ücretsiz gönderilirken, IDP böyle bir limit belirtmiyor. IDP ile kaç tane istiyorsanız o kadar kuruluşa skor gönderebiliyorsunuz (elektronik form).

IELTS UKVI


Birleşik Krallık vizesi için ille de İngiltere odaklı olan British Council tercih edilmek zorunda değil. IDP, Avustralya kökenli olsa da IELTS UKVI testini uygulama hakkına sahip. Fark yok.

IELTS en başarılı ülke


Gramer ve kelime açısından eksik olmak dünyanın sonu değil. Eğer öyle olsaydı, IELTS sınavında en başarılı olan ülkeler ana dili İngilizce olanlar olurdu. Ama lider farklı.

Almanlar


IELTS test verilerine göre ana dili Almanca olan kişiler, hem Akademik hem de Genel versiyonda 7 bant skoru ortalamasını geçebilen tek topluluk. Akademik IELTS ortalaması 7.4 iken, diğeri biraz daha aşağıya düşüp 7.1 olarak karşılık buluyor. Yıldan yıla bu ortalama biraz farklılık gösterse de, Almanlar zirveyi genellikle kimseye kaptırmıyor.

Rahatlık


Almanların, ana dili İngilizce olan kişilere üstün gelmesi göz ardı edilecek bir başarı değil. Fakat, yine de dürüst olmakta fayda var. Ana dili İngilizce olan çoğu kişi nasıl olsa geçerim sınavı diyerek pek çaba göstermeden süreci tamamlıyor. Herhangi bir deneme sınavı çözmeden, sadece birkaç YouTube videosu izleyerek teste girmenin yan etkisi zirveyi kaybetmek.

Nitelikli vatandaşlar


Almanları en başarılıymış gibi gösteren bir diğer faktör ise İngilizce konuşulan ülkelerdeki refah düzeyi ve eğitim seviyesinin zaten yüksek olması. Bu ülkelerin nitelikli vatandaşlarının IELTS sınavına girip başka yerlere göç etme gibi bir kaygısı pek yok. Dolayısıyla, ana dili İngilizce olup IELTS sınavına giren kişiler toplumun (muhtemelen) zeka açısından üst katmanlarını temsil etmiyor. Zeka ve dil hakimiyeti arasındaki bağlantıyı hafife almak doğru olmaz.

Dil ailesi


Almanca ve İngilizcenin aynı dil ailesinde olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Japonlar da disiplin ve analitik zeka açısından aşağı yukarı Almanlar kadar başarılı ama onların puan ortalaması 5.8 olarak karşılık bulmuş. Almanların fersah fersah gerisinde kalmıştır.

 

IELTS Essay Türleri


IELTS essay soruları 10+ farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Başarı için sadece kelime ve gramer yetmiyor. Fikir gelişimi ve cümleler arası ahenk bir o kadar önemli.


Değerlendirme 4 farklı alan üzerinden yapılıyor:

 1. Task response: Fikirlerin konuya uygunluğu, konunun ne kadar anlaşılır hale getirildiği aldığı

 2. Coherence & Cohesion: Cümleler ve paragraflar arası ahenk, paragraf düzeni

 3. Grammar & Punctuation: Gramer yapı çeşitliliği, kompleks cümle yapılarına hakimiyet, hatasız cümle oranı, noktalama işaretlerine hakimiyet

 4. Vocabulary: Konuyla ilgili kelime kullanımı, ikili üçlü kelime öbeklerine hakimiyet, az bilinen kelimelerin hangi sıklıkta yer


IELTS aynı writing sorularını tekrar kullanmamaya özen gösteriyor. Ama aynı konu farklı şekilde defalarca kullanılıyor.

Çoğu aday tek bir yazı akışı ezberlemenin yeterli olacağını düşünüyor. Fakat, böyle bir durum tabi ki söz konusu değil. Her biri farklı bir yazı formatı gerektiren en az 10 farklı yazı türü var. Benzerler ama aynı değiller. Özellikle 6 bant skoru üstüne çıkmanız gerekiyorsa bu farklara hakim olmanız mutlaka gerekli.
Yani, IELTS, ezber karşıtı bir sınav. Adaylar, 1-2 tane yazı formatı ezberleyip sınava girmesinler diye soru çeşitliliğini yüksek tutuyor.

IELTS writing task 2 soru türleri


İlk 2 tanesi çok daha yaygın. Fakat, size hangisi çıkacağını bilmenin bir yöntemi olmadığı için hepsine çalışmanızı öneririm. İşi şansa bırakmak olmaz.

 1) To what extent do you agree or disagree?


Eğitim tamamen online olsun mu, fosil yakıtlarını bırakalım mı, emeklilik yaşı artsın mı? gibi aşırı tartışmalı konular üzerinden elde edilen soru türü. Konuya tamamen katılmak veya reddetmek sizin elinizde. Dilerseniz dengeli bir tutum da sergileyebilirsiniz.
Off-topic yapma açısından kimse bunun eline su dökemez.

 

 2) Discuss both these views and give your own opinion.


Aynı agree disagree yazı türünde olduğu gibi tartışmalı konulardan elde ediliyor. Fakat, arada ciddi bir fark var: 2 farklı taraf kendi görüşünü belirtiyor. Bize düşen görev, önce ikisiyle de empati kurmak ve sonrasında tarafımızı seçmek.
Çoğu aday bu soru türünde format hatası yapıyor: kendi görüşünüzü kısacık açıklayıp yazıyı kapatmanız hoş karşılanmıyor. Veya sadece tek bir tarafa odaklanmak, bu esnada diğer görüşü tamamen göz ardı etmek de bir diğer yaygın hata.

 

 3) What is your opinion?


1 ve 2 nolu sorunun bir nevi karışımı gibi. Fakat agree disagree formatına uygun şekilde yazmanızı öneririm.

 4) Causes & Solutions


Güncel bir problemin neden meydana gelmekte olduğunu anlatıp, çözümler sunmanız isteniyor.
Küresel ısınma, çocukluk obezitesi, su kıtlığı, aşırı fast food tüketimi, sosyal medya bağımlılığı gibi konular yaygın.

 5) Causes & Effects


Yine güncel bir trendin neden meydana gelmekte olduğunu sorgulatan ve aynı zamanda (olası) etkilerini de analiz etmenizi isteyen bir soru türü. Pek yaygın değil.

 6) Advantages & Disadvantages


Son dönemlerde hayatımıza giren bir trend veya gelişme üzerinden olumlu ve olumsuz yönlere odaklanmamızı isteyen bir sürü türü.
Dikkat: bazı adaylar trendin neden meydana geldiğini anlatarak hata yapıyor. Meydana gelme sebebine değil iyi ve kötü yönlerine odaklanmanız gerekiyor.

 7) Do the advantages outweigh the disadvantages?


Üstteki soru türüne benziyor gibi görünüyor ama tabi ki aynı değiller. Hangi tarafın baskın olduğu konusunda ekstra çaba göstermeniz gerekecek. Avantajları öne çıkarmak için dezavantajların çözülebilir olduğunu, dezavantajları baskın tutmak için çözülemez daha büyük problemlere yol açacağını belirtmeyi tercih edebilirsiniz.

 8) Is it a positive or negative development?


Aynı konuyu alıp ister avantaj dezavantaj, ister bu şekilde soru haline dönüştürebilirsiniz. İkisi arasında temel bir fark var ama: Pozitif negatif sorularında sadece tek bir tarafa yönelme şansınız var.

 9) Çift sorulu görevler


Sırf ezber yapılmasın diye türetildi muhtemelen. Yukarıdaki ve aşağıdaki soruların her türlü ikili kombinasyonundan elde edebilirler.
Sebep + pozitif negatif, agree disagree + disadvantages … Atış serbest!

 

 10) Yardımcı eylemle başlayan sorular


”Olsun mu, yapılsın mı?” gibi soruları hayal edin. Aslında agree disagree essay türünden farklı değil.


11)Standart dışı sorular


Özellikle what, which gibi sorularla garip sorular elde edilebiliyor. Yaygın değil ama varlığı da inkar edilemez.

 

IELTS Writing Grafik Türleri


Writing task 1, görece zorlu ama çalışınca karşılığını çok hızlı veriyor. Yazı mantığını kavradıktan sonra çoğu gözünüze aynı görünmeye başlıyor.

Çoğu durumda, sayı analizine dayalı bir görev karşınıza çıkacak. Pasta, çizgi, bar vb. Nadiren de olsa harita ve süreç diyagramı yorumlamanız istenecek.

Bar Grafikleri (Yatay)


Çok sayıda değişkeni 1 veya 2 kategori üzerinden karşılaştırmaya yarıyorlar. 10 ülkeyi enerji üretimi ve tüketimi üzerinden, 8 şirketi gelir ve gider üzerinden karşılaştırır gibi.

Sıralama yapmak ve orantıya dayalı ilişkiler kurduracak kelimeler ve cümle kalıplarına hakimiyet gerektirirler.

Sütun Grafikleri (Dikey)


Yaygınca 2 farklı senaryoda karşımıza çıkarlar:

 1. 3-4 değişkeni 3-4 farklı dönem üzerinden karşılaştırmak. Değişimi bütün dönem üzerinden anlatmak yerine belirli aralıklarla (üç yılda bir, altı ayda bir gibi) anlatmak isteniyorsa tercih ediliyorlar. Örneğin 3 ayrı yaş grubunun 3 farklı dönemde fast food tüketim miktarları.

 2. Bu senaryo daha zor. 3-4 farklı grubu 3-4 ayrı kategori üzerinden karşılaştırmak. Mesela 4 farklı ülkenin 4 farklı yakıt türünü hangi ölçüde kullanmakta olduğu.

 

İlk senaryoda değişime dayalı detaylar ön plandayken, ikincisinde sıralama ve orantı ön plana çıkacak. Yani, birbirine hiç benzemiyorlar.

Pasta Grafikleri


Yüzdeli veriler söz konusu olduğunda pasta grafikleri en uygun seçenek oluyor. Uzun dönemlere yayılan veri setleri yerine çoğunlukla tek bir dönem üzerinden karşılaştırma yapıyorlar. Maksimum uzunluk 2-3 dönem oluyor.

Pasta grafikleri adayları bir tık zorlar. Değişime dayalı olmayan tüm grafik türlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla, task 1 çalışmanızı sadece increase, decrease gibi kelime gruplarına dayandırmanız yeterli olmaz.
Örnekler: 5 farklı ülkenin en büyük gider kalemleri, farklı yaş gruplarının hangi ürüne ne kadar para ayırdığı … Sütun grafiklerinin 2. senaryosuyla aynı yani. Tek fark birinde (genellikle) sayılar kullanılırken, diğerinde yüzdeli verilerin olması.


Çizgi Grafikleri


Dönem uzunluğu ne kadar fazlaysa ve görece kaotik bir değişim süreci varsa çizgi grafikleri ön plana çıkıyor. Çizgi grafikleri en ince değişimi bile yansıtmaya izin verirken, onunla benzer fonksiyona sahip olan sütun grafikleri sadece belirli aralıklarda gerçekleşen değişime odaklanırlar.

 

Çizgi grafikleri, diğerlerine nazaran daha kolay yorumlanıyor. Özellikle sadece geçmişte belirli bir döneme odaklananlar. Ama geçmişle gelecek arasında karşılaştırma isteniyorsa işler biraz zorlaşıyor.


Tablo Grafikleri


Gerçek bir baş belası. Değişken sayısı iyice arttığında tablo kullanmaktan başka seçenek kalmıyor. Her değişkene tek tek odaklanmak yerine, daha genel kapsamlı bilgiler vermeyi gerektiriyorlar. Yazı dili açısından pasta grafiklerine daha çok benziyorlar.


Çift Grafikler


Özel bir görev türü değil. Yukarıdakilerin birleşiminden oluşuyorlar.

Kolay: İki grafiğin birbiriyle pek alakası yoksa
Zor: İki grafik arasında ilişki kurmanız gerekiyorsa


Haritalar


Aynı mekana (park, hastane, okul, kasaba …) yönelik değişimi ele almanız gereken görevler. Kendine has kelimeleri bilmeden yorumlaması çok zor. Yer yön tarifi açısından Türkçe ve İngilizce arasında büyük farklar olduğu için ekstra mesai harcatırlar.

Süreç Diyagramları


Sırayla gerçekleşen her şey bu görev türünün ilgi alanına girse de, üretime dayalı diyagramlar diğerlerine (hayvanların yaşam döngüleri …) nazaran çok daha yaygın. Tüm hepsi içinde bakar bakmaz en çok göz korkutan görev türü bu. İlk aşamada kelimeyle alakalı ciddi panik yaşatıyor, ama aslında kullanılması gereken çoğu kelime diyagramda zaten verilmiş oluyor.


IELTS Speaking Formatı


IELTS Speaking, akademik ve genel sınav öğrencileri için ortak. Sadece 15 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sınav değil sohbet havasında geçiyor.


IELTS, 140+ ülkede binlerce sınav merkezinde yapıldığı için her sınavda farklı soru kullanma ihtimali yok. Soru havuzu, her 3-4 ayda bir yenileniyor. Yenileri gelene kadar tekrar tekrar kullanılırlar. Son zamanlarda çıkan sorulara göz atarsanız belki de aynısıyla sınavda karşılaşabilirsiniz.

Arkadaşlık kurar gibi


IELTS speaking, bir arkadaşlık ilişkisinin gelişim aşamalarını kopyalar şekilde ilerliyor. Önce basit sorularla neye yatkın olduğunuzu anlıyor (part 1), sonra içinizi dökmeye veya hayallerinizi anlatmaya başlıyor (part 2), en sonda derin sohbete dalıyorsunuz (part 3).

Speaking Section 1: Birisiyle yeni tanışır gibi


İş, eğitim, yaşadığınız yer, hobiler, alışkanlıklar gibi görece basit konularda sorular yöneltiliyor. Dikkat etmeniz gereken 2 ayrıntı var:

 1. Soruyu cevaplarken mümkün mertebe sorudaki kelimeleri ve cümle yapısını tekrar etmeyin

 2. Sunabildiğiniz kadar gerekçe sunun

 

Çoğu aday, gerekçe yerine örnek sunuyor. İstenmediği sürece örnek vermenin anlamı       yok. Mesela, film seyretmeyi sevip sevmediğiniz sorulduğunda sevdiğiniz film türlerini anlatmayın. Bunun yerine neden sevip sevmediğinizi anlatmanız gerekiyor.
 

Speaking ilk bölümde bir nevi hesap verir gibi konuşmalısınız. Ne kadar makul olduğu tartışılır, ama format böyle. Ne anlatıyorsanız sebep belirtmeniz isteniyor.

Speaking Section 2: Hayaller, anılar, hedefler …


bölümde bir sunum yapmanız gerekiyor. Bu bölümde 4 sorudan oluşan bir cue car teslim alıyorsunuz. ”Ev sevdiğiniz yemeği anlatın: nedir, nerede yenir, en son ne zaman yediniz, neden çok seviyorsunuz.” gibi sorular içeriyor bu kart.

Sunum en az 1 en fazla 2 dakika sürmek zorunda. Sunum öncesinde 1 dakikalık hazırlık süresi veriliyor. Not almak serbest. 1 dakika sonunda kartı geri alacaklar.

Sunum konuları çok çeşitli. Bazıları tecrübe etmediğiniz veya hiç sevmediğiniz ayrıntılar içerebilir. Fakat, maalesef konu değiştirme şansı yok. Yalan söylemek zorunda kalabilirsiniz.


Speaking Section 3: Derin sohbet


Son bölümde çıkan sorular, doğrudan 2. bölüm sorularıyla alakalı. Orta bölümde tatil anlatmışsanız, son kısımda turizmle alakalı sorular gelecek. Favori kitap edebiyat, son alışveriş tüketim trendleri gibi eşleştirmeler olacak.

Son bölüm sorularını bazen anlamakta zorlanabilirsiniz. Anlamadığınız kelimeler ve cümle yapıları için sınav görevlisinden yardım isteyin. Olumlu tepki vermek zorunda değil, ama muhtemelen yardımcı olacaktır. Sınavın gerçek bir kişiyle yapılıyor olmasının bir amacı olmalı. Yoksa sorular ekranda belirir, siz de yanıtlardınız.

Sınav görevlileri, raydan çıktığınızda sizi rotaya geri döndürmek, fazla heyecanlanırsanız diye rahatlatmak için oradalar.

IELTS Reading Soru Türleri


IELTS reading, 10 farklı soru türüne sahip. Eş anlamlı kelime veya cümle bilginizi test ediyor.

IELTS reading metinleri tamamıyla popüler bilim konularından seçiliyor. Konulara aşina olmanız ciddi bir avantaj, fakat olmazsa olmaz değil.

Son makale, öncekilere nazaran daha zor oluyor. Temel sebebi, bu makalede aşina olunmayan bir konuya yer veriliyor olması. Zaten bildiğiniz bir konuya şanslı gününüzdesiniz demektir.

IELTS Reading Çıkmış Sorular


IELTS reading çıkmış sorular için Cambridge IELTS sorularını kullanabilirsiniz. Toplam 17 kitap var 2023 itibariyle. 5 numara ve sonrasını çözmenizi öneririm.

Reading Skorunda Dalgalanma


Reading skorunda büyük dalgalanmalara hazır olun. Her sınav eşit zorlukta değil. Bu durum gerçek sınavda da böyle. Reading bölümünde canınızı yakarken listening sorularında kolaylık sağlıyorlar, ya da tam tersi oluyor.

 

True False Not Given & Yes No Not Given


İnce detaylara ne kadar hakim olduğunuz test ediliyor. ”Çok mu az mı, ilk yıllarda mı en sonda mı, tek mi hepsi mi” gibi ayrıntılara dikkat etmek zorundasınız. Özellikle miktara dayalı ayrıntılara daha fazla önem gösterin.

Tüm soruların aşağı yukarı dörtte biri bu soru grubundan geliyor. İlk 2 metindekiler görece kolay olurken, son makalede karşımıza çıkanlar zor oluyor.

True false soruları nasıl çözülmeli?

 1. Hangi sorunun nerede geçtiğini bulun (sorular sırayla çıkıyor)

 2. Sorulardaki ince ayrıntıları tespit edin (çok, az, bazen, sürekli, yukarıda, aşağıda vb.)

 3. İnce ayrıntıları makaledeki bilgilerle karşılaştırın (bütün paragrafa göz atın)

 

Boşluk Doldurma 1 (cümle, paragraf, tablo, şema)


Soruların en az dörtte birini oluşturuyorlar. Her soru için sadece bir ilki cümleyi referans almanız gerektiği için görece kolay soru türlerinden biridir. Cevapların ezici bir kısmı isim (noun), diğerleri ise sıfat (adjective) olur. İsimlerin ön planda olmasının sebebi cümlenin en kalabalık öğesi olmalarıdır.

Boşluk doldurma soruları nasıl çözülmeli?

 1. Hangi boşluğun metnin neresinde geçtiğini bulun (cevaplar genellikle 1-2 paragrafta toplanıyor) (parçadaki kelimeleri aynen kullanmanız gerekiyor)

 2. Boşluklara isim mi yoksa sıfat mı gelmesi gerektiğini tespit edin

 3. Metinde ilgili yerdeki isim veya sıfatlara odaklanarak cevaba ulaşın

 

Boşluk Doldurma 2 (aşağıda verilen tablodan kelime seçme)


Bu soru türü can yakıyor. Hem boşluğa gelmesi gereken kelime / kelimeleri parçadan seçebilmeniz, hem de seçilenleri tabloda verilenlerle eşleştirebilmeniz bekleniyor.
Normal boşluk doldurma sorularından farkı, cevapları parçadan değil altta verilen tablodan seçmek zorunda olmanız.

 

Başlık Eşleştirme


Bölüm sonu canavarı gibi, özellikle paragrafın türünü ve amacını fark etmekte zorlanıyorsanız. Başlık sayısı, paragraf sayısından fazla tutulduğu için ayrıca sinir bozuyor. Daha da kötüsü bir paragrafa yanlış başlık seçmişseniz ve o başlık başka bir paragrafın cevabıysa 2 soru birden yanlış yapmış oluyorsunuz.

Okuduğunuzu genel hatlarıyla anlamanın ve kelime bilgisinin belki de en çok öne çıktığı soru türüdür başlık eşleştirme. Altyapınız güçlü değilse en sona bırakmanızı öneririm.

Başlık eşleştirme soruları nasıl çözülür?
Kolaydan zora yöntemler:


 1. Paragraftaki isimleri (noun) çizin ve ne hakkında olduğunu anlamaya çalışın

 2. (Varsa) Zıtlık bağlaçları içeren cümlelere daha fazla önem gösterin, yoksa ilk 2 cümledeki mesaja ağırlık verin

 3. Çoğu paragraf 2 farklı mesaj içeriyor, bunları birleştiren başlıklara odaklanın (başlıklar bu fikirlerden birine yer verip, ötekini göz ardı ediyorsa o seçeneği eleyin)

 4. Altyapınız güçlü değilse başlık eşleştirme sorularını en son çözün.

 

Detay Eşleştirme


Başlık eşleştirmeden aşağı kalır bir yanı yok. Başlık eşleştirme sorularına benziyor gibi gelebilirler, ama aslında hiç de öyle değiller. Başlık eşleştirmede paragrafı genel hatlarıyla özetlerken, bu soru türünde örneklere odaklanıyoruz. Özel isim, tarih, somut isimler, doğrudan örnekler, yer isimleri, sebep sonuç ilişkisi kuran öğeler vb. çok daha önemli oluyor.

Bazı paragrafları birden fazla kullanmamız istenebiliyor. Böyle bir durum varsa soru yönergesinde açıkça belirtiliyor. (You may use any letter more than once)


Yazar Görüşü & Kategori Eşleştirme


En zor değil, ama en sinir bozucu soru türü. Sürekli sorular ve metin arasında mekik dokumak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bir süre sonra can sıkmaya başlıyor.

Sorularda verilen cümlelerin hangi yazar tarafından belirtilmiş olduğunu bulmanız gerekiyor. Tuzak yok, sadece eş anlamlı cümleleri ne kadar iyi fark edebildiğiniz test ediliyor.

Dikkat: Bazı yazarlarla alakalı bilgiler birden fazla paragrafta yer alıyor. Metinde yazar geçen her kısmı tespit etmiş olduğunuzdan emin olmalısınız.

Yazar görüşü soruları nasıl çözülmeli?

 1. Önce makalede yazar geçen yerleri tespit edin

 2. Her yazarla alakalı söylenen şeyleri yazarın yanına not alın, hem de herşeyi (Türkçe veya İngilizce)

 3. Notlarınızı sorularla karşılaştırın

 4. Yazar görüşlerini eşleştirirken farkında olmadan gereğinden fazla süre harcayabilirsiniz. Çözüm, not almak.

 

Çoktan Seçmeli Sorular


Tamamıyla eş anlamlı cümleleri eşleştirebilme mantığına dayanır. Teknik olarak bakıldığında true false sorularına benziyorlar: seçeneklerden biri doğru, diğerleri yanlış veya belirtilmiyor. Fakat, true false sorularına göre çok daha zorlar. Cevabın geçtigi yerler ya oldukça zor kelimeler içeriyor, ya da cümle düzeyinde pek anlaşılır olmuyor.

Güzel yönleri de yok değil. Cevabın hangi paragrafta geçmekte olduğu her bir soruda açıkça belirtiliyor. Bu özelliğe sahip olan tek soru türü. Diğerlerinde cevabın geçtiği yeri bulmak ayrıca mesai gerektiriyor.

Cümle Tamamlama


Sorularda cümlelerin giriş kısmı veriliyor. Ayrı bir tabloda ise tamamlayıcı kısımlar veriliyor. Hedefimiz hangi cümlenin hangi seçenekle eşleşmesi gerektiğini tespit etmek.
%100 eş anlamlı kelime bilgisine dayanır. Soruları çözmek için aşağıdaki adımlar takip ediniz:

 1. Girişi verilen cümlelerin parçada nerede geçtiğini işaretleyin (eş anlama dikkat ederek)

 2. Bu cümlelerin içinde verilen mesajın benzerini tablodaki yarım cümlelerde arayın

 

Kısa Cevap


General sınavda sürekli, akademik sınavda nadiren çıkan bir soru türü. ‘‘Kale hangi renkti, duvarlar ne zaman inşa edildi?” gibi doğrudan sorularla test ediliyoruz.
Aynı boşluk doldurma soruları gibi çözülmeli. Soru kelimesini sanki boşlukmuş gibi hayal etmeliyiz.


Diyagram


Çok nadiren karşımıza çıkan bir soru türü. Makine, motor, gemi, uçak vb. Araçlara yönelik teknik detayları hangi ölçüde anlayabildiğinizi test ediliyor.
Doğru cevabı bulmaya çalışırken özellikle yer yön ilişkisini kullanmamız gerekiyor. Aradığınız kelimenin diyagramın hangi kısmına göre seçilmesi gerektiğini anlamak ilk adım. İkinci adımsa metinde orta, sağ, üst, alt, dip vb. anlam verecek gramer kalıpları ve kelimeler yardımıyla cevaba ulaşmak.

IELTS Listening Test Formatı


IELTS Listening, kolaydan zora giden 40 soru içeriyor. İlk 2 bölüm genel, son 2 bölüm akademik versiyona yönelik. Kendi başınıza çalışmaya en uygun bölüm.

Birinci ve üçüncü bölümde karşılıklı konuşma varken, diğerlerinde sadece tek bir kişi konuşuyor. 6 bant skoru için 23 doğru gerekli. 26 doğru ile 6.5 alınırken, 7 bant skoru için 30 doğru gerekiyor.

Hangi bölümde neler var?


Section 1: Form doldurma benzeri görevler içeriyor. Sigorta formu, banka hesabı açma, kurs kaydı vb. Yurt dışına yeni taşınan birinin sıklıkla karşılaştığı durumlar simüle ediliyor.

Section 2: Ürün, hizmet tanıtımı içeriyor. Yurt dışına yerleşenlerin ilk şoku atlattıktan sonra ilgilenmeye başladığı durumlar söz konusu.

Section 3: Okul ve iş hayatındaki eğitim süreçlerine yönelik farklı senaryolar ele alınıyor: sunum süreci, dönem sonu ödevi, kaynak bulma çabası …

Section 4: Akademik bir ders dinleniyor. Kelime ve cümle kalıpları açısından en zorlu bölüm, ama yanlış sayısı bir önceki bölümde daha yüksek oluyor.

 

IELTS Listening Section 1

En yaygın tuzak: benzer seçenekler
 

Tek bir tuzak yöntemi var: aynı boşluk için birden fazla aşırı benzer seçenek vermek. Mesela, cevabın Cuma günü olması gerekiyorsa konuşma esnasında mutlaka Çarşamba, Perşembe gibi alternatiflerle kafa karistiriliyor. Hem de aşağı yukarı her soruda.

Sayılar


Sayılar acisindan bakınca teen ve ty takıları problem yaratıyor. Thirteen, thirty, fourteen, forty, fifteen, fifty gibi sayılar arasındaki telaffuz farkına hakim olmak gerekli.

Spelling


Harf kodlama sorularını da unutmayalım. Harflerin okunuşu açısından, Türkçe ve İngilizce arasında büyük farklar var. A, e, i gibi harflerin İngilizce okunuşu bizim aklımıza farklı harflerin gelmesine yol açıyor. E harfi yerine i, a yerine e, i yerine a yazmak yaygın.
Problem olan başka harfler de var tabi: c, g, j, r, u, y. Çözüm ise dinleme esnasında duyduklarimizin tamamını yazmak ve Türkçe’ye dönüşümü bölüm son
unda yapmak. Yani önce not alın, dinleme bitince hangi harf olduğuna karar verin.

IELTS Listening Section 2


Bu bölüm itibariyle eş anlamlı kelimeler çok önem kazanmaya başlıyor. özel isim vb. olmadığı sürece kelime benzerliği aramaktan uzak durmanız gerekecek. Ayrıca çoğu cümlede; önceleri böyle düşünüyorduk, ama sonra vazgeçtik tarzında cümlelerle kafanızı karıştıracaklar, yani bir nevi basketbolda olduğu gibi fake atacaklar.

Çoktan seçmeli sorular


Şıklar kısaysa soru başlığı, şıklar uzunsa şıklardaki eş anlamlı kelimeler üzerinden tuzaklar gelecek. Sıkların her biri konuşmada geçecek. Boş yere benzer kelime duymaya çalışmayın. Eş anlam peşinde koşun.
Bazı sorular 3 seçenekten 1 tanesini, diğerleri 5 seçenekten 2 tanesini işaretlemenizi ister. Diğer bölümlerdeki çoktan seçmeli sorular sadece 3 seçenek içerir.

Eşleştirme soruları


Bu bölümdeki eşleştirme soruları, bir sonraki bölüme göre görece hafif. Zaten her sınavda da çıkmıyorlar. Eş anlamlı kelime üzerinden düşünmek zorundasınız. Size verilen tabloda rapid loss vb. bir şey varsa quick defeat gibi ifadeler duymanız gerekiyor.

Harita soruları


İngilizce ve Türkçe arasında yer yön aktarma açısından büyük farklılıklar var. Özellikle bazı edatlar içeriği yanlış anlamanıza yol açabiliyor. Through, along, past, alongside, beside, across edatlarının farklı kullanımlarına mutlaka hakim olun.Harita sorularında, her bir değişken için bol sayıda yönerge kullanacaklar. Amaç, tabi ki kafanızı karıştırmak. Son ana kadar dikkatinizi korumalısınız. En sonda söylenen çoğu durumda doğru cevap olacak.

Boşluk doldurma soruları
 

Bu bölümde pek yaygınca kullanmıyorlar. Cevapların ezici çoğunluğu isimlerden (oluşacak). Boşluğa gelebilecek öğeleri önceden tahmin etmeye çalışın. Soru metnindeki kelimeler

IELTS Listening Section 3


En zor değil, ama en çok yanlış yaptıran bölüm.

Çoktan seçmeli sorular


Temel olarak ikiye ayrılıyorlar: 2 kişinin birbirine onay verdiği sorular ve sadece tek bir kişinin görüşünün istendiği sorular. Onaya dayalı sorularda seçeneklerden her biri doğruymuş gibi hissettirecek. Birinin diğerine onay verdiği konu başlığını bulmanız gerekecek. Diğer sorularda ise uzun uzun anlatılan, iyice detay verilen seçenek doğru yanıt olacak.

Eşleştirme soruları


Bir önceki bölümde yer alan eşleştirme soruları kolay, bunlar zor. Altyapınız güçlü değilse dinlerken bol bol not alın, bölüm sonundaki molada cevapları eşleştirmeye çalışın.
Eş anlamlı cümle bilginiz çok sert şekilde test edilecek.


Boşluk doldurma soruları


Bu bölümde sürekli karşımıza çıkmıyorlar. 3. bölümü zor yapan çoktan seçmeli ve eşleştirmeye dayalı soruların bol olmasıdır. Boşluk doldurma çıkınca skor artış eğilimi gösteriyor.

IELTS Listening Section 4


Eş anlamlı kelime ve cümle farkındalığının zirve yaptığı yer. Diğer bölümlerde konuşma arasında diğer sorulara göz atabilmeniz için ara veriliyor, fakat bu bölümde ara yok.

Boşluk doldurma soruları


Cevapların büyük çoğunluğu isimlerden (noun), birazı sıfatlardan (adjective) oluşacak. Nereye isim, nereye sıfat gelmeli önceden tahmin etmeniz zorunlu.

Section 4 en büyük tuzak: Bazı durumlarda siz cevabın geldiğini anlamadan öteki soruya geçmiş oluyorlar. Bunun sebebi, ilgili soruyu çözmeye çalışırken o cümlenin başında geçen kelimeleri duymayı beklemeniz. Bu doğru strateji değil. Cümle yapısıyla bilerek oynuyorlar. Mesela, siz 36 nolu sorudaki cümlenin ilk birkaç kelimesini duyduğunuzda cevap zaten öncesinde söylenmiş oluyor.

Çoktan seçmeli sorular


Nadiren çıkıyorlar. 3. bölümdeki tekniklerin aynısına bel bağlayabilirsiniz.

IELTS Listening Kaynakları


Cambridge IELTS serisi çıkmış sorulardan oluşuyor. 2023 itibariyle her biri 4 tam test içeren 17 kitap var. Her yıl yaz aylarında yeni bir tane piyasaya sürülüyor. Soru formatı güncelliği açısından 10 numara ve sonrasını kullanmanızı öneririm.
Altyapınız yeterli değilse soru çözmekle vakit kaybetmeyin. Kelime öğrenin, anlama hızınızı geliştirin.

Hangi bölüm için neler yapabilirim?


Section 1: A1 ve A2 ders kitaplarındaki dinleme sorularını çözün
Section 2: YouTube ürün tanıtım hesaplarını inceleyin (telefon, bilgisayar, tatil vb.)

Section 3: Lise ve üniversite hayatını ele alan yabancı diziler seyredin
Section 4: Ted Education derslerini seyredin ve ilgili soruları çözün

bottom of page