top of page

Genel Bilgiler

ALES, akademik kariyer hedefleyen adayların, yurt içinde veya yurt dışında burslu lisansüstü eğitim programlarına başvurularında ve ayrıca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına yerleşmek için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) girerek (merkezi sınav şartı) başvurularda istenen belirli puan türüne yönelik asgari puanı sağlamış olma şartı bulunmaktadır.

ALES, ÖSYM tarafından düzenlenir ve ilkbahar, sonbahar ve kış olmak üzere yılda 3 defa gerçekleştirilir. Sınavda sayısal ve sözel olarak iki alan bulunur bu alanlarda sırasıyla Matematik ve Türkçe soruları sorulmaktadır. Sınav süresi 150 dakika olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav sonuçları, ÖSYM açıkladıktan sonra ilgili kurumlara yapılacak başvurularda beş yıl süreyle geçerlidir.

Yükseköğretim kurumlarında kariyer hedefleyen bireylerin ALES’ten yüksek puan almaları önemlidir. ALES, başvurularda %50’den az olmamak koşuluyla değerlendirilir bu nedenle yüksek puan almak adayları başarı sıralamalarında yukarıya taşımaktadır. 

ALES’te Çıkan Sorular ve Konu Dağılımı

ALES’te karşınıza sayısal testinde Matematik, sözel testinde ise Türkçe soruları gelmektedir. ALES Sayısal testinde sorulan matematik sorularının seviyesi genelde Mat-1 seviyesindedir. Türkçe’de ise cümlede, paragrafta anlam, anlatım bozuklukları gibi konularda sorular gelmektedir. Ancak her iki alanda da mantık soruları işleyişi değiştirmekte ve standart sapmada büyük rol oynamaktadır. 

 

ALES Soru Tipleri?

 

ALES sayısal ve sözel alanda sorulan soru tiplerinin sorulma sıklığı değişiklik göstermektedir. Bir dönem girdiğiniz sınavda karşınıza gelebilecek soru tipiyle bir sonraki dönem sınavında karşılaşmayabilirsiniz. ALES sayısal testinde sorulan matematik soruları ağırlıklı olarak temel matematik konularını ve sayısal mantık sorularını içerirken ALES sözel testinde ise Türkçe konuları genelde cümlenin yapıtaşından başlayarak detaylı paragraflara doğru ilerleyen anlam ve anlatım konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genel olarak şimdiye kadar sorulan Matematik ve Türkçe soruları aşağıda iletilen şekildedir.

 

ALES Sayısal Alanda Sorulan Soru Tipleri

- Temel Kavramlar

- Çözümleme

- Bölme ve Bölünebilme

- Asal Çarpanlar

- EBOB-EKOK

- Rasyonel Sayılar

- Sıralama

- Basit Eşitsizlikler

- Mutlak Değer

- Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

- Üslü Sayılar Köklü Sayılar

- Denklemler

- Oran-Orantı

- Sayı ve Kesir Problemleri

- Yaş Problemleri

- İşçi ve Havuz Problemleri

- Hareket Problemleri

- Yüzde-Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

- Karışım Problemleri

- Kümeler

- İşlem

- Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

 

ALES Sayısal Mantık Konuları

- Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

- Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

- Mantıksal Muhakeme Problemleri

 

ALES Geometri Konuları

- Doğruda Açılar

- Üçgende Açılar

- Üçgende Uzunluk ve Alan

- Üçgende Açıortay

- Kenarortay ve Benzerlik

- Dörtgenler, Çember ve Daire, Analitik Geometri, Katı Cisimler

 

 

ALES Sözel Alanda Sorulan Soru Tipleri

 

- Sözcükte Anlam

- Cümlede Anlam

- Anlatım Bozuklukları

- Anlatım Biçimleri

- Paragraf

- Sözel Mantık

bottom of page